Honourary Doctorate, Faculty of Humanities, Umeå University

Prize: Honorary degree

Description

Bland David G. Andersons tidiga verk finns ett noggrant och väl undersökt forskningsarbete i form av en monografi om urbefolkningen Evenki i norra Sibirien. Det har han sedan följt upp i olika tvärkulturella projekt, också det i Sibirien. Detta har i sin tur lett till olika internationella samarbeten med projekt i norra Europa, Asien och Nordamerika. Anderson har främjat forskning inom olika akademiska discipliner; historia, arkeologi, kulturantropologi och demografiska studier och tangerar därför i sin forskning flera av satsningarna vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet, inom Nordliga studier och vid Centrum för samisk forskning/Vaartoe. I strävan att i Umeå skapa ett centrum som rör det arktiska forskningsområdet, kommer därför David G. Andersons erfarenheter och roller i olika nätverk att bli en stor tillgång. Som rysktalande (även norska) har han bidragit till att integrera det ryska forskarsamhället med det västerländska. Bland de senare forskningsprojekt som Anderson ansvarat för kan nämnas ”Arctic Domestication. Emplacing Human-Animal Relationships in the Circumpolar North”, år 2012–2017; ”Home Hearth and Household in the Circumpolar North”, år 2006–2010; ”Baikal Archaeology Project”, år 2002–2010.
Granting OrganisationsUmeå University

    Fingerprint