Regalisci bez regalizmu? Dwór królewski a szlachta w czasach Wazów (Regalists without regalism? The royal court and the szlachta in the Vasa period)

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Original languageEnglish
Title of host publicationIn: Dwór a kraj. Miedzy centrum a peryferiami wladzy. (ed. Skowron, R.) Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu
Place of PublicationIn: Dwór a kraj. Miedzy centrum a peryferiami wladzy. (ed. Skowron, R.) Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu
Pages295-306
Number of pages11
Publication statusPublished - 2003

Cite this