Bokanmeldelse: Guttormsen, Torgrim Sneve och Grete Swensen (red.)Heritage, Democracy and the Public: Nordic Approaches. 2016. Routledge.

Translated title of the contribution: Book Review: Guttormsen, Torgrim Sneve and Grete Swensen (red.)Heritage, Democracy and the Public: Nordic Approaches. 2016. Routledge.

Elisabeth Niklasson* (Corresponding Author)

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalLiterature reviewpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

Under de senaste decennierna har frågor om representation, deltagande, integration och tillgänglighet blivit centrala inom kulturarvssektorn. I samklang med UNESCOs fokus på immateriellt kulturarv (2003), Europarådets arokonvention om kulturarvets värde för samhället (2005), samt arkeologins etiska förankring i ICOMOS Burra Charter (Australien, 1979) och Native American Graves Protection and Repatriation Act (USA, 1990), så har en alltmer brukarcentrerad och flexibel förståelse av kulturarv utvecklats. Inom ulturarvsforskningen är synen på kulturarv som någonting som ”görs”, snarare än någonting som ”finns”, numera gängse. Inbakat i detta är en kritik av själva samtalsordningen kring kulturarv, där ett demokratiskt underskott har påvisats genom att synliggöra auktoriserade och icke-auktoriserade
diskurser (aktörer med sanktionerat tolkningsföreträde kontra allmänhet och gräsrotsrörelser) (Smith 2006).
Translated title of the contributionBook Review: Guttormsen, Torgrim Sneve and Grete Swensen (red.)Heritage, Democracy and the Public: Nordic Approaches. 2016. Routledge.
Original languageOther
Pages (from-to)141-145
Number of pages5
JournalPrimitive Tider
Issue number19
Publication statusPublished - 31 Dec 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Book Review: Guttormsen, Torgrim Sneve and Grete Swensen (red.)Heritage, Democracy and the Public: Nordic Approaches. 2016. Routledge.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this