Buannachdan dà-chànanas agus foghlam tro mheadhan na gàidhlig

Christina Walker, Education in the North

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Downloads (Pure)

Abstract

Bithear tric a’ deasbad mun bhuaidh a tha aig ionnsachadh dara no treas cànain air an
neach a tha ag ionnsachadh. Anns na làithean a dh’fhalbh bhiodh iadsan a bha a’
diùltadh cànan eile ionnsachadh ag ràdh gun robh a leithid seo a dh’ionnsachadh a’
cur cus cuideim air an inntinn agus gun robh daoine a bha dhà-chànanach a’ fulang
troimhe-chèile mu dè an cànan a chleachdadh iad. Ma dh’fhaodas mi coimhead air seo
aig toiseach tòiseachaidh bho thaobh pearsanta, chanainn nach cuala mi dad cho
gòrach nam bheatha. Mar a h-uile Gàidheal eile, chaidh mo thogail ann an dachaigh
far nach cuala agus nach do chleachd mi ach a’ Ghàidhlig gus an tàinig mi gu aois
bun-sgoile.
Original languageEnglish
JournalEducation in the North
Volume18
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Dec 2010

Cite this