Hydrodynamic and Geostress Controls on CBM Enrichment in the Anze Block, Southern Qinshui Basin, North China

Dameng Liu, Zheng Zhao, Xiaoming Jin, Chao Yang, Wei Chen, Yidong Cai, Yongkai Qiu, Yuejian Lu, Yingfang Zhou

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hydrodynamic and Geostress Controls on CBM Enrichment in the Anze Block, Southern Qinshui Basin, North China'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences