İşsizlik ve Sağlık Göstergeleri: Türkiye Örneği

Translated title of the contribution: Unemployment and Health Indicators: Case of Turkey

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Bu çalışma, işsizlik oranlarındaki değişimler ve sağlık göstergeleri arasındaki iliş-
kiyi, ulusal ve bölgesel düzeyde veriler kullanarak, Türkiye için incelemektedir.
Ulusal verilere dayalı zaman serisi modelleri ve bölgesel veri setine bağlı sabit
etkiler modelleri farklı sağlık göstergeleri için tahmin edilmektedir.

This study shows the relationship between changes in unemployment rates and health indicators- Using data from the coastal, national and regional level, it examines for Turkey. Time series models based on national data and fixed based on regional data set Effects models are estimated for different health indicators.
Translated title of the contributionUnemployment and Health Indicators: Case of Turkey
Original languageOther
Pages (from-to)27-39
JournalFinans Politik & Ekonomik Yorumlar
Volume54
Issue number633
Publication statusPublished - Nov 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Unemployment and Health Indicators: Case of Turkey'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this