Reculer pour mieux sauter. Internationale bevoegdheid “ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst” in geschillen met niet-contractuele grondslag in het EU bevoegdheidsrecht

Translated title of the contribution: Reculer pour mieux sauter. International jurisdiction “with regard to contractual obligations” in disputes with a non-contractual basis in EU jurisdiction law.

Michiel Poesen* (Corresponding Author)

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

In het arrest Wikingerhof/Booking.com verduidelijkt het Hof van Justitie van de EU het toepassingsgebied van de internationale bevoegdheidsgrond “ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst” in een mededingingsrechtelijk geschil tussen contractspartijen. Het Hof beslist dat een vordering slechts is ingesteld “ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst” indien de ingeroepen grondslag een vrijwillig aangegane verbintenis is. De vordering gebaseerd op de ingeroepen bepaling van Duits mededingingsrecht in de geannoteerde zaak voldoet niet aan dit criterium.
Translated title of the contributionReculer pour mieux sauter. International jurisdiction “with regard to contractual obligations” in disputes with a non-contractual basis in EU jurisdiction law.
Original languageDutch
Pages (from-to)80-86
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge
Volume1
Early online date1 Jan 2022
Publication statusPublished - 1 Jan 2022

Keywords

  • bevoegdheid
  • internationaal privaatrecht
  • kwalificatie
  • mededingingsrecht
  • jurisdiction
  • private international law
  • qualification
  • competition law

Cite this